📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดศูนย์ฉีดวัคซีน บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9

📢ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ จะปิดให้บริการ
และจะย้ายไปให้บริการที่ 🏥 ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถ.แจ้งวัฒนะ
📆 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก


ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564