แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) เข็มที่ 3 หรือ 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆในประเทศไทย

📑แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) เข็มที่ 3 หรือ 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆในประเทศไทย
🟢ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายเป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ด้วยวัคซีนทุกชนิด เว้นระยะห่าง 3-6 เดือน
🔴ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนชนิด mRNA เว้นระยะห่าง 6-8 เดือน
🟣ฉีดวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์เป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนชนิดเชื้อตาย หรือ mRNA เว้นระยะห่าง 6-8 เดือน
⚠️หมายเหตุ: คำแนะนำในภาวะที่ยังมีการระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) สามารถฉีดกระตุ้นภูมิได้ทุก 3-8 เดือน ตามชนิดวัคซีนเข็มล่าสุดที่ได้รับไป และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะโรคประจำถิ่น (Endemic) แนะนำให้เข้ารับวัคซีนป้องกันอย่างน้อย 1 เข็มต่อปี เช่นเดียวกับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อไป สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาหรือวัคซีนอื่นๆรุ่นที่สองอาจจะมีเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี 2565
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564