กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “PCCMS Nurse Road Show Online 2565”คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาTCAS65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “อยากเป็นนักศึกษาพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มต้นอย่างไร ให้ตรงใจ ตรงจุด” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป รับชมได้ทาง https://www.facebook.com/nurse.pccms