แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มผู้รับบริการที่ลงทะเบียนจองรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดระบบการจองรับวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชาชนที่สนใจเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนผ่านระบบจำนวนมาก ทำให้จำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับให้บริการในระยะที่ 1 หมดลง จึงได้ปิดระบบลงทะเบียนไว้ชั่วคราว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการสำหรับกลุ่มที่จองรับวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดังนี้

📌กลุ่มผู้รับบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ลงทะเบียนนัดรับฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านระบบ “หมอพร้อม”

💬สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.จุฬาภรณ์ผ่านระบบ “หมอพร้อม” และได้รับ SMS ข้อความแจ้งให้ลงทะเบียนใหม่ผ่านระบบของทาง รพ.จุฬาภรณ์นั้น ราชวิทยาลัยฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าทาง โรงพยาบาลได้จัดสรรโควต้าวัคซีนสำหรับท่านไว้แล้ว และนำข้อมูลการนัดหมายของท่านลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยท่านจะได้รับ SMS จากทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีกครั้ง เพื่อยืนยันวัน-เวลานัด พร้อมลิ้งค์เพื่อให้ท่านได้กรอกข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมก่อนถึงวันนัดหมาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันที่จะมารับการฉีดวัคซีน และทางราชวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

📌กลุ่มผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบมาแล้ว และยังไม่ได้เลือกวัน-เวลาเข้ารับบริการหรือเลือกไม่ได้

💬สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และยังไม่เลือกวัน-เวลานัดหมายเข้าฉีด ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเมื่อทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพิ่มเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถเข้าไปเลือกวัน-เวลานัดผ่านเมนู “ตรวจสอบการลงทะเบียน” พร้อมใส่เลขที่บัตรประชาชนเพื่อเข้าถึงข้อมูลของท่าน

📌กลุ่มที่ประสงค์จะจองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และยังเข้าลงทะเบียนไม่ได้

💬ขณะนี้การเปิดจองนัดรับวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 1 ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้รับการจัดสรรโควต้าวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงทะเบียนจองฉีดเต็มจำนวนแล้ว หากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจะเปิดระบบรับการจองฉีดวัคซีนอีกครั้ง แต่เพื่อความสะดวก ท่านอาจลงทะเบียนไว้โดยยังไม่กำหนดวันนัดได้ โดยเมื่อได้วัคซีนเพิ่มหรือมีผู้ที่ได้เวลานัดแล้วไม่มาใช้สิทธิ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อแจ้งท่านมาใช้สิทธิแทนตามวันเวลาที่ท่านกำหนดกับทางโรงพยาบาลได้ และท่านสามารถติดตามการเปิดลงทะเบียนจองสิทธิได้ทาง >> https://vaccinecovid19.cra.ac.th

📌กลุ่มที่จองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำเร็จเรียบร้อย

💬สำหรับผู้ที่ลงนัดหมายรับวัคซีนไว้แล้ว กรุณานำบัตรประชาชนพร้อม QR quote ที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์ หรือ SMS ที่ได้รับจากทางโรงพยาบาล มาติดต่อรับการฉีดวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่ท่านได้ลงนัดหมาย ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 Google Map >> https://goo.gl/maps/197F6EbhwVb2fWS88 กรุณาเข้ารับบริการตามวัน-ช่วงเวลานัดหมาย หากท่านมาก่อนเวลานัดท่านจะไม่ได้รับการเข้าฉีดวัคซีนก่อน (กรุณารอในรถยนต์ส่วนตัวหรือเต็นท์ที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น) และหากท่านมาช้ากว่าเวลานัด ท่านต้องนั่งรอในสถานที่ ที่จัดไว้ให้เพื่อรอคิวว่างแทรกให้ตามความเหมาะสม หลังจากผู้ที่มาตามเวลาได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงเวลานั้น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว

🤦🏻‍♀‍คิดไม่ออกเกี่ยวกับโควิด

📲คิดถึง LINE บอท โควิด คิดออก โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🆔LINE @covidthinkoutbotแอดไลน์ https://lin.ee/bJXqzam

💡บริการข้อมูลความรู้โควิดเพื่อประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19