การดูแลสุขอนามัยส่วนตัวและสุขอนามัยของคนใกล้ตัว หากออกนอกบ้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการระมัดระวังตัวทั้งการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวและสุขอนามัยของคนใกล้ตัว หากออกนอกบ้าน หรือจำเป็นต้องสัมผัสจุดเสี่ยงในที่สาธารณะต่าง ๆ อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่และน้ำทันที เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19