ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

22 พฤศจิกายน 2565 : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง” เชื่อมต่อทุกการรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจสู่ผู้ป่วยทั่วประเทศ กับโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบ ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโครงการเพิ่มอีกจำนวน 150 ราย เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้ “นวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ และโครงการ TAVR สัญจรเพื่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ” จากทีมแพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย นพ.ดํารงค์ สุกิจปัญญาโรจน์, พญ.ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์, นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ, นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์, นพ.พิเชษฐ์ เลิศปันณะพงษ์ และ พว.เนตรนภิส ศรีรัตนา พร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมระดมทุนจำหน่ายเสื้อการกุศล Happy Heart Connect เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรงด้วยหัวใจแห่งการให้ที่ได้พระเอกหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ มาร่วมทอล์กส่งต่อพลังบวกสร้างพลังใจให้กับผู้ป่วย และ ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ ร่วมดำเนินรายการ พร้อมด้วย “คนเก่งหัวใจแกร่ง” ผู้ป่วยที่เคยผ่านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก มาร่วมแชร์ประสบการณ์การฟื้นฟูดูแลสุขภาพหัวใจให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยงานจัดขึ้น ณ CRA HALL ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อให้บริการผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีศักยภาพในการทำหัตถการได้อย่างครอบคลุม ทั้งในกลุ่มการรักษาทางห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหน้าอก รวมถึงเทคโนโลยีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกที่สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและพิการในกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับผู้ป่วยที่มีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบหรือผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้เข้ารับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการรักษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกอบด้วย 1. เป็นคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง 2. อายุ 70 ปี ขึ้นไป หรือกรณีอายุ 65-70 ปี และมีโรคร่วมที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณา) 3. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกสูง 4. ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกมาก่อน และ 5. กรณีผู้ป่วยมีโรคมะเร็งร่วมด้วย ต้องไม่อยู่ในภาวะโรคมะเร็งระยะลุกลาม ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้จะได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกผ่านสายสวน 1 ลิ้น = 1 ล้านบาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเบิกจ่ายการทำหัตถการตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย สามารถสมัครด้วยตนเองหรือให้สถานพยาบาลส่งต่อเพื่อเข้าถึงการรักษาได้ที่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สายด่วนโรคหัวใจ โทร 064 205 3970

เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรงด้วยหัวใจแห่งการให้ของคุณ ช่วยกันตามกำลังหรือร่วมบริจาค 500 บาทสนับสนุนเสื้อการกุศล Happy Heart Connect สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @chulabhorn.hospital เชื่อมต่อทุกการรักษาจากทั่วทุกภูมิภาคและสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงทั่วประเทศที่จำเป็นต้องใช้ลิ้นหัวใจแต่ไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการรักษาได้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้งบริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯเลขที่บัญชี 942-300099-2สำหรับผู้บริจาคที่ประสงค์จะขอรับเสื้อการกุศลที่ระลึก Happy Heart Connect แจ้งติดต่อขอรับเสื้อได้ทาง LINEmyShop @bhadrafoundation คลิก >> https://shop.line.me/@bhadrafoundation/product/1003304374ทุกยอดบริจาคลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

รวม Link ข่าวออนไลน์

facebook: Thailandplus.TV – https://www.facebook.com/fm91trafficpro/posts/pfbid0VmgHRZQTYojhjfXW3cNCDVVswmTPPbwsoADqSQTQyt3VMueWtvZddANBaVEdDX89l

thaipbs.or.th – https://www.thaipbs.or.th/program/WanmaiVariety/episodes/91474

Thai PBS รายการไทยพีบีเอส – https://www.thaipbs.or.th/program/WanmaiVariety/watch/Q8YFNN

facebook: JS100Radio – https://www.facebook.com/js100radio/posts/pfbid0AX7YCFMa4Smhzd1erADwqBnh4TV4ZssH9BkLCQmX3Pm5tmsxdQf7VthYkB21N7t3l

khaosod – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7378423

matichon – https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3687991

prachachat – https://www.prachachat.net/public-relations/news-1127510

www.naewna.com – https://www.naewna.com/lady/693817/