ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนทั่วประเทศแล้วกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง ทั้งนี้ สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่เตรียมการประกาศและคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน จัดทำสัญญาและนำส่งสัญญากู้ยืม ตรวจสอบการรับโอนเงินกู้ยืมและการส่งคืน จัดทำทะเบียนและเก็บเอกสาร กำกับและส่งเสริมผู้กู้ยืมระหว่างศึกษา รวมถึงติดตามผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุน ได้แก่ การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ หรือจัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ในโอกาสนี้ กองทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองหน่วยงานจะเป็นเครือข่ายร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

รวม Link ข่าว ออนไลน์

thailandplus.tv – https://www.thailandplus.tv/archives/572788

fm91bkk.com – https://fm91bkk.com/fm131395

thaigov.go.th – https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57171

thailandplus.tv – https://www.thailandplus.tv/archives/572886

innnews.co.th – https://today.line.me/th/v2/article/yzLN63v

facebook: FM91Trafficpro – https://www.facebook.com/fm91trafficpro/posts/pfbid031BidGofCwZ9t9oWgibxMnWJPLvZL4fR6wmFyVJ4hLNq4TG4ciKBw6nmpECQ5dWkl

facebook: Thailandplus.TV – https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/pfbid05AT2hjVA3aC5zKSn3A8KKYiMkNDw4wKF8Xk9vev4mXsfMS2ekyVFLxW7pHvtqksCl

facebook: Citynewsthai.com – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EY6djrCMK2D6oMU1Fo9B8CeZ71fFVA7JATLfySToAEqbAHFrzGWwpZQgq8pAwZ55l&id=100063455225408

ryt9.com – https://www.ryt9.com/s/prg/3341661

edupdate.net – https://www.edupdate.net/2022/26584/

thailand4.com – https://www.thailand4.com/th/Lj5R

newswit.com – https://www.newswit.com/th/Lj5R

thaipr.net – https://www.thaipr.net/education/3216801

khaosod.co.th – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7179992

bangkok-today.com – https://bit.ly/3JEscUI

naewna.com – https://www.naewna.com/lady/670167

khao24h.net – https://khao24h.net/women/news-17-11-ce12aad32b3f46eecec03f1cedd9b8ae