9 มิถุนายน 2565 : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะผู้เชี่ยวชาญนำโดย Dr Yamamoto Neurosurgeon จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ดำเนินการให้การรักษาผู้ป่วยโรค Essential Tremor หรือโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุรายแรก ด้วยเทคโนโลยี MRI guided focus Ultrasound technique หรือ MRIHIFU เทคโนโลยีจากศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยผู้ป่วยเป็นชายอายุ 69 ปี มีอาการมือสั่นจนไม่สามารถหยิบแก้วน้ำ และเขียนหนังสือได้ มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ซึ่งหลังจากเข้ารับการรักษา ด้วย MRI guided focus Ultrasound technique ทำให้มือข้างซ้ายที่ได้รับการรักษาไม่มีอาการสั่น ผู้ป่วยสามารถวาดเส้นวงกลมและขีดเส้นตรง ลายเส้นมั่นคง ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างชัดเจน

🔬สำหรับการนำเข้าเทคโนโลยี MRI guided focus Ultrasound technique หรือ MRIHIFU ของศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชนถือเป็นอีกหนึ่งวิทยาการแพทย์ขั้นสูงที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้ามาเพื่อให้การรักษาและวิจัยผู้ป่วยที่มีอาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ จนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา สนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการยกระดับการแพทย์ไทยด้วยการนำเทคโนโลยีและวิทยาการขั้นสูงมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

😵‍โรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremor) และอาการสั่นบางชนิดของโรคพาร์กินสัน (Tremor Dominant Parkinson’s Disease) เป็นอาการทางระบบประสาทที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมอาการสั่นของอวัยวะต่างๆ เช่น มือ ศีรษะ และเสียง รวมถึงแขน ขา และลำตัวได้ ในระยะแรกอาการจะไม่รุนแรง แต่จากนั้นจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น ในผู้ป่วยบางรายนั้นอาการสั่นจะมีความรุนแรงถึงขั้นที่ทนไม่ได้ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทานอาหาร แต่งตัว และเขียนหนังสือ อีกทั้งยังจำกัดความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต เมื่ออาการของโรคมีพัฒนาการขึ้น ท้ายที่สุดแล้วผู้ป่วยบางรายจะไม่สามารถหยิบจับช้อนส้อมทานอาหารหรือยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเองได้ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยถือเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั่วไปอย่างการทานอาหาร ดื่มน้ำ แต่งตัว และเขียนหนังสือจะกลายเป็นเรื่องยากไปโดยสิ้นเชิง

👫สาเหตุพบได้ทั่วไปในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่ก็มีผู้ป่วยที่ตรวจพบอาการดังกล่าวตั้งแต่อายุยังน้อยคือช่วงอายุ 20 ปีและกลุ่มวัยหนุ่มสาว หลายคนที่มีอาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุอาจไม่กล้าออกนอกบ้าน เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วย

🩺สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาเพื่อรักษาโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremor) ติดต่อนัดหมายได้ที่ ☎️ 0 2576 6229 , 6230 คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทวิทยา ชั้น 3 โซนบี อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7111679

Link ข่าว – https://www.thailandplus.tv/archives/552992

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/3056734927880479

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3331122

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/Lfv7

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/Lfv7

Link ข่าว – https://www.hfocus.org/content/2022/06/25312

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3331122

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/Lfv7

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/Lfv7

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/health/3202162

Link ข่าว – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1672148066473350&id=143696702651835

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Hfocus.org/posts/5622013544484827

Link ข่าว – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459614836163687&id=100063455225408