เปิดรั้วปี 65 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดเต็มหลักสูตรวิชาการ + วิทยาการ ป้อนบุคลากรคุณภาพให้กับการแพทย์ยุคใหม่

20 มิถุนายน 2565: ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กล่าวถึงภาพรวมของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่มีวิสัยทัศน์ดำเนินการเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากร องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน พร้อมพันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขในลักษณะบูรณาการ สหวิทยาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศวิชาการการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมถึงสาธารณประโยชน์ ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพและการสร้างทุนทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาการสร้างองค์ความรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

โดยในปีการศึกษาล่าสุดนี้ได้เปิดคณะฯ เยี่ยมชมสถานที่ในการเรียนรู้ ฝึกสอน และปฏิบัติงานจริง อาทิ โรงเรียนนักอัลตราชาวด์ทางการแพทย์ โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ฯลฯ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณบิ๊ก ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ เป็นแขกรับเชิญในการทดสอบการเคลื่อนไหวในห้องชีวกลศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D-Dimension Movement Analysis) อีกด้วย

Link ข่าว – https://khao24h.net/general-news/news-30-1-9d367b8b2de07d7fdb4c570d077a04ee

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7120751

Link ข่าว – https://www.edupdate.net/2022/25476/

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/LgNs

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/LgNs

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3332675

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/education/3204440

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/j7EXNo3

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7120751

Link ข่าว – https://fm91bkk.com/fm129163

Link ข่าว – https://www.facebook.com/fm91trafficpro/posts/pfbid0JgZQ6YLYoFA1GPGHi1YF2UQhfxbzLVV5XW7DXxjj9u4ravKA3kEPmssiCcPftBPhl

Link ข่าว – https://www.ddpostnews.com/165499/

Link ข่าว – https://www.hooninside.com/news-feed/261304/view/

Link ข่าว – https://cbntchannel.com/other/290150

Link ข่าว – https://bit.ly/3HJC8uZ

Link ข่าว – http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256565007

Link ข่าว – http://innews.news/news.php?n=21779

Link ข่าว – https://www.thegoodnews.asia/2022/06/21/12431/

Link ข่าว – https://www.mahachon.net/13350

Link ข่าว – https://www.brandleader.net/25110

Link ข่าว – https://www.bkkvariety.com/25871

Link ข่าว – https://www.publicpostonline.net/56530

Link ข่าว – https://bit.ly/3NcK60W

Link ข่าว – https://www.matichonweekly.com/publicize/article_569162

Link ข่าว – https://bit.ly/3xJyQn0

Link ข่าว – https://bit.ly/3yk0x7z

Link ข่าว – https://bit.ly/3zV5u7Z

Link ข่าว – https://bit.ly/3Ou3eIL

Link ข่าว – https://bit.ly/3OxbveZ