ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7027824

Link ข่าว – https://www.thegoodnews.asia/2022/05/04/11571/

Link ข่าว – https://www.thegoodnews.asia/2022/05/04/11571/?fbclid=IwAR2ht9-kiiqBREkoAVhGsIWo8Xvctr8YEj9CgjnWz4kWp1n68aNQRQoTPf8