ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ โดยจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ พร้อมสู่ตลาดหรือรองรับงานบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศ สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3305436

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/LYC6

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/LYC6

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/health/3166377

Link ข่าว – https://www.thailandplus.tv/archives/495157

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6933481

Link ข่าว – https://lifediary.net/events/20652/

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/2985722464981726

Link ข่าว – http://www.innolifethailand.com/?p=8267

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Innolife2563/posts/430800742138927

Link ข่าว – https://www.thailandplus.tv/archives/495624

Link ข่าว – https://www.thailandplus.tv/archives/495574

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3305436

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/LYC6

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/LYC6

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/health/3166377

Link ข่าว – https://www.thailandplus.tv/archives/495157

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6933481

Link ข่าว – https://lifediary.net/events/20652/

Link ข่าว – http://www.innolifethailand.com/?p=8267

Link ข่าว – https://www.thailandplus.tv/archives/495422

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Innolife2563/posts/pfbid0feT4YwgMoXHS434czRk83yh4NSUe9xDHJQxQATWkHzCahyQNBHRnG3eZmayv7fqml

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/pfbid02jreDbejAND5Kybnyq93p6fXBJUFwvZP2ERLLu5B8n7nDr2jeStXjNQJdpzAibkKql

Link ข่าว – https://thainews.easybranches.com/varity/2796655

Link ข่าว – https://www.mhesi.go.th/index.php/news/7052-2022-03-11-07-05-20.html

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3305659

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/LYGF

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/LYGF

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/health/3166630

Link ข่าว – https://www.facebook.com/BangkokTodayFan/posts/pfbid02AKq2cYQbxYCh7ikuPTQwgbzhoyGbqv733DMuy5qzNLmKUPEUqSpVo68eN6FN41q2l

Link ข่าว – https://www.prachachat.net/public-relations/news-884674

Link ข่าว – https://theworldnews.net/th-news/raachwithyaalaycchulaaphrn-rwmkabsuunykhwaamepnelisdaanchiiwwithyaasaastr-ngkhkaarmhaachn

Link ข่าว – https://bit.ly/362bKhA

Link ข่าว – https://www.matichon.co.th/publicize/news_3227957

Link ข่าว – https://khao24h.net/women/news-17-11-bb1b93f4a4a74e186422e794bae45f18

Link ข่าว – https://www.naewna.com/lady/641094