สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดตาก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 800 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนรับมอบ ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง 3 คน พร้อมเชิญผ้าห่มกันหนาวและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดตาก โดยเฉพาะที่อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภออุ้มผาง มีลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขา มีเทือกเขาสูง ทำให้มีสภาวะอากาศหนาวเย็นจัดอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ โดยประชาชนจังหวัดตาก 9 อำเภอ มีความต้องการเครื่องกันหนาว 135,020 คน สำหรับ 4 อำเภอข้างต้น มีความต้องการเครื่องกันหนาว 68,412 คน ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายมูลนิธิ องค์กรการกุศล และภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว