สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย จ.กาญจนบุรี

วันที่ 4 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง (อ่านว่า วัลลภ) รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 600 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้ประสบภัยหนาว

จังหวัดกาญจนบุรีได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา และได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี 2564 ของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีประชาชนที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว จำนวน 137,827 ชุด โดยพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ มีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน 9,899 ชุด แยกเป็นผู้สูงอายุ 5,046 ราย เด็กไร้ ผู้อุปการะ 168 ราย ผู้มีรายได้น้อย 516 ราย และผู้ประสบความเดือดร้อน 527 ราย

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้ป่วย เพศชาย อายุ 35 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผู้สูงอายุ เพศหญิง อายุ 60 ปี มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก และผู้สูงอายุ เพศหญิง อายุ 69 ปี มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเป็นโรคความดัน โดยได้มีการตรวจสุขภาพซักประวัติ แนะนำการดูแลผู้ป่วยจากแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมนำผ้าห่มกันหนาว กระเป๋ายาพระราชทานไปมอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วย

Link ข่าว – สยามรัฐ | LINE TODAY https://today.line.me/th/v2/article/9myj6zx

Link ข่าว – siamrath.co.th https://siamrath.co.th/n/319738

Link ข่าว – aec-tv-online2.com https://aec-tv-online2.com/?p=818547

Link ข่าว – topnews.co.th https://www.topnews.co.th/news/228088