ทำไม ไวรัสถึงกลายพันธุ์ ? : เจาะลึกโควิด19กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสวพ.FM91 : 14 กรกฎาคม 2564

ทำไม ไวรัสถึงกลายพันธุ์ ? : เจาะลึกโควิด19กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสวพ.FM91 : 14 กรกฎาคม 2564 : DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ เวลา 10.30 น. – 10.45 น. สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์