ฟื้นฟูอย่างไรหลังหายโควิด : เจาะลึกโควิด19กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสวพ.FM91 : 11 มิถุนายน 2564

เจาะลึกโควิด19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สวพ.FM91 : DJลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ เวลา 10.30 น. – 10.45 น. สัมภาษณ์ พญ.พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาภรณ์

LINK รายการวิทยุ FM91 TRAFFICPRO –https://fb.watch/62FOgAtDn2/