ไตวายไม่ตายไว – ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันไตโลก คนไทยกว่า 8,000,000 คน ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง โดยมีผู้ป่วย 100,000 คนเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต ปัจจัยสำคัญคือการ “รับประทานเค็ม” ซึ่งเป็นภัยเงียบที่มีผลต่อการเกิดโรคไตอย่างคาดไม่ถึง มารู้จักและ รู้ทัน เรื่องตระเตือนไต กับ นพ.ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ลดเค็ม ลดโรค” เลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ

#ยกระดับการรักษา

#พัฒนาต่อยอด

#พร้อมเป็นที่พึ่งพิง

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา