CHECK-UP สุขภาพ : เช็กภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด

มาเรียนรู้สาเหตุของภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด และอาการเบื้องต้น “เช็กภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด” กับ นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกและข้อ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา รพ.จุฬาภรณ์ 🩺 ชมย้อนหลังรายการ #คนสู้โรค ได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak