CHECK-UP สุขภาพ : เช็กความเสี่ยงเป็นโรคข้ออักเสบ

เช็กความเสี่ยงเป็นโรคข้ออักเสบ กับ นพ.ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิก สาขาข้อสะโพกและเข่า รพ.จุฬาภรณ์ ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak