CHECK-UP สุขภาพ : เช็กภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด

ชวนสังเกตอาการ พร้อมเช็กภาวะ “เส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด” โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬา หรือคนที่ออกกำลังกายแบบหักโหม อาการใดบ้างที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงภาวะนี้ มาฟังรายละเอียดกับ นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกและข้อ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา รพ.จุฬาภรณ์ ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak