รู้สู้โรค : ดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิด-19 ระบาด

ชวนมาดูแลสุขภาพของจิตใจ ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด สถานการณ์นี้ส่งผลต่อจิตใจของประชาชนอย่างไรบ้าง จะมีวิธีการดูแลจิตใจอย่างไรให้ดีขึ้น มาฟังคำแนะนำกับ รศ. ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ https://program.thaipbs.or.th/KonSuRoak/episodes/78924