ดูแลผู้สูงวัยในช่วง COVID-19 ระบาด

รู้สู้โรค : ดูแลผู้สูงวัยในช่วง COVID-19 ระบาด เมื่อโควิด-19 กำลังระบาด ผู้สูงวัยต้องไม่ประมาท เพราะเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าวัยอื่น

ติดตามชมในรายการคนสู้โรคได้ที่ https://youtu.be/aOBBC_sxN_E