ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ อาคาร CRA HALL สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพุทธศาสนิกชน นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม สำหรับกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ได้กราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป จากวัดเทวสุนทร มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

Link ข่าว ในพระราชสำนัก

ch3plus – https://ch3plus.com/news/royal/royalnews/315116

news.ch7 – https://news.ch7.com/detail/599845