สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life

รวม Link ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3 – https://ch3plus.com/news/royal/royalnews/311674

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 5 – https://www.youtube.com/watch?v=XvxR-Gfp-48

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 7 – https://news.ch7.com/detail/595697