โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศล แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์