ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ เชิญถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นตัวแทนรับมอบฯ ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป นม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เสื้อยืด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้กักตัวอยู่บ้าน ประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ขาดรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนต่าง ๆ โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาเดือดร้อนให้สามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างปลอดภัย

อนึ่งที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีพระปณิธานให้ประชาชน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ถวายแอลกอฮอลเจล, สบู่เหลวล้างมือ และโฟมล้างมือ แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย ด้วย

Link ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง NBT https://youtu.be/muCoiUzLgbM