ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน สานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-๑๙ แก่พระภิกษุ และนักบวช ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข่าวในพระราชสำนักช่อง ช่อง 5 https://youtu.be/Mt3xvqgcgF0