ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เครือข่ายคนพิการอารยสถาปัตย์ ธพส.และ เอไอเอส จัดศูนย์บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 ราย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง Thai PBS https://www.youtube.com/watch?v=PnzvRy4IZyQ