คุณแม่ตั้งครรภ์ติดโควิด : เจาะลึกโควิด19กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสวพ.FM91

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. – 10.45 น. : พูดคุยในหัวข้อ “คุุณแม่ตั้งครรภ์ติดโควิด” เจาะลึกโควิด19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สวพ.FM91 : DJลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ พบกับ พญ.ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารก รพ.จุฬาภรณ์

LINK รายการวิทยุ FM91 TRAFFICPRO – https://www.facebook.com/fm91trafficpro/videos/3004845039842637/