๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือกับ ปตท. ร่วมขับเคลื่อนการแพทย์ สาธารณสุข เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน