๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙