“ราชวิทยาลัยช่วยไทยไฟท์โควิด”เจาะลึกโควิด 19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สวพ.FM91

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. – 10.45 น. พูดคุยในหัวข้อ “ราชวิทยาลัยช่วยไทยไฟท์โควิด” กับ DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ และ นายแพทย์ทวีกฤตย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้องานอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

LINK รายการวิทยุ FM91 TRAFFICPRO – https://fb.watch/5xtGu08L5o/