๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในกองทัพอากาศ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙