บริการการศึกษา
ค้นหาจากช่วงเวลา

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 4 รับตรงอิสระโครงการจุฬาภรณ์ – EEC รับตรงแบบอิสระ จำนวน 15 คน รับวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ >>> http://e-admission.buu.ac.th/ รายละเอียดการสมัคร >>> http://regservice.buu.ac.th/text/k2.pdf สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-102643

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (การรับตรงอิสระ) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2564สมัครได้ที่ >> http://admission.pccms.ac.th – GPAX > 2.75– เฉพาะแผนเรียนวิทย์-คณิต– จดหมายแนะนำตนเอง– แฟ้มประวัติผลงาน หลักสูตรแรกของประเทศไทย นักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งวิชาการภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาและโภชนาการ เป็นต้นเน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มีความเข้มข้น ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความพร้อมและทันสมัย โดยนักศึกษาจะได้เริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขอเรียนเชิญผู้สนใจรับฟังบรรยายในหัวข้อ Tele-Rehab Series: Can we ensure the quality of our treatment?

ขอเรียนเชิญผู้สนใจรับฟังบรรยายในหัวข้อ Tele-Rehab Series: Can we ensure the quality of our treatment? ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ วาวเงินงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโดย Premiers Learning Plus ลงทะเบียน https://www.eventbrite.sg/…/tele-rehab-series-can-we… ++ไม่มีค่าใช้จ่าย++

ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กเก่งพิชิตทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรายการ “เก่งจริง ชิงค่าเทอม”

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคมนี้ พบกับ “น้องชมพู่” สาวน้อยที่ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ตื่นยันเข้านอน เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว เธอจะมาพิชิตค่าเทอม ๑ แสนบาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ ด้วยวิชาภาษาไทย เพื่อสานฝันการเป็นครูร่วมลุ้นและเชียร์ “น้องชมพู่” ได้ในรายการ “เก่งจริงชิงค่าเทอม” เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางช่อง ONE https://www.cra.ac.th/…/new…/view/TheGeniusGameTH_032021 ชมเพิ่มเติม TheGeniusGameTH

ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กเก่ง พิชิตทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรายการ “เก่งจริง ชิงค่าเทอม” สัปดาห์นี้พบกับ น้องแอมป์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติ สนับสนุนเยาวชนให้สนใจใฝ่หาความรู้เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กเก่งพิชิตทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรายการ “เก่งจริง ชิงค่าเทอม”สัปดาห์นี้พบกับ เกมในหมวดวิชาภาษาจีน ที่สาวน้อยยอดนักสู้ขายน้ำเต้าหู้เพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียน “น้องแอมป์” จะมาพิชิตเพื่อค่าเทอม ๑ แสนบาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ สานฝันในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยร่วมลุ้นและเชียร์ “น้องแอมป์” ได้ใน “เก่งจริงชิงค่าเทอม” วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคมนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางช่อง ONE https://www.cra.ac.th/…/new…/view/TheGeniusGameTH_032021

🔶 คณะพยาบาลศาสตร์ 🔶 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 3 Admission (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) Admission 1 จำนวน 21 คน Admission 2 จำนวน 5 คน รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564 สมัครออนไลน์ http://mytcas.com คุณสมบัติ ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต GPAX >2.75 Admission 1 คะแนน 7 วิชาสามัญ Admission 2 คะแนน GAT, PAT 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะพยาบาลศาสตร์ 0-25766700 ต่อ 8220 (ในวันและเวลาราชการ)

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาสาขาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

อ่านประกาศ>> https://bit.ly/3gETgGP คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาสาขาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 ช่องทางการรับสมัคร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ (อัลตราซาวด์ทางการแพทย์)http://admission.pccms.ac.th/Sono 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ (Ultrasound : US) หลักสูตรนอกเวลาราชการhttp://sono.pccms.ac.th/SonoTraining ติดต่อสอบถามโทร 0-2765-5613 หรือ 06-4585-5203Email : [email protected]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และ ชมรมกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งประเทศไทย ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการออนไลน์ International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2021

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และ ชมรมกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งประเทศไทย ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการออนไลน์ International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2021 ในหัวข้ออบรม ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ 29 – 30 พฤษภาคม 2564: Assessment and treatment of upper limb problems following breast cancer 12 – 13 มิถุนายน 2564: Assessment cancer related lymphoedema 3 – 4 กรกฎาคม 2564: Exercise as a strategy for rehabilitation in […]

1 2 3