ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 📢
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2565
👉🏻รอบที่ 3 Admission 1 รับตรงร่วมกัน (รับร่วมกับ กสพท.) จำนวน 15 คน*
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 12 พฤษภาคม 2565

*จำนวนการรับปรับเพิ่มจากเดิม 10 เป็น 15 คน โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในภายหลังที่เว็บไซต์ กสพท. https://www9.si.mahidol.ac.th

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
โทร 02-576-5700 ต่อ 8245-8246
Email: [email protected]
Facebook :https://www.facebook.com/cra.veterinary/