ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022”

📣 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022”

💡หัวข้อ Exercise in Cancer Rehabilitation บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันระดับโลก

🗓โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวน นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาที่สนใจติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม จนถึง 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน จำกัดที่ 200 ราย

📧 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected]