ปิดรับสมัคร !! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

📣 ปิดรับสมัคร !! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

🙏 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และขออภัยที่ไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้ ขอให้ติดตามในโอกาสถัดไป

📌วันที่ 20 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และรายชื่อสำรอง

📌วันที่ 23 เมษายน 2565 กิจกรรม HKH Open House ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

👉สามารถติดตามรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

♦️Facebook: https://xn--www-2x5a.facebook.com/hkh.hst.pccms

♦️Instagram : @hkh.hst.pccms