ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศิวัช ภูมิวัฒน์ แพทย์สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศิวัช ภูมิวัฒน์ แพทย์สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ได้รับทุน Junior Grant

📍 เข้าร่วมงานประชุม ESPR (European Radiology of Pediatric Radiology)

📍 ดูงานวิจัยที่กรุง Marseilles ประเทศฝรั่งเศส

🗓️ ระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 2565