ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

👉เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตวแพทย์ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป