ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

👉ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

🎉ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 (รูปแบบ Onsite ณ สถานที่จริง)

🤟🏼สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

📌คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

➡️นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

➡️แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

➡️ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

➡️ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจ ATK และส่งผลตรวจยืนยันให้ตามวันและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนด

⚽️สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวนรับ

💻 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/u25JLQ1bU5gVoxv3A

🖍ประกาศรายชื่อผู้ที่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 เมษายน 2565

📎รับสมัครจํานวน 40 คน (ฟรีตลอดกิจกรรม)

📣กิจกรรมแบ่งเป็น 4 รอบ รอบละ 10 คน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

รอบที่ 1: เวลา 9.00 – 10.30 น.

รอบที่ 2: เวลา 11.00 – 12.30 น.

รอบที่ 3: เวลา 13.30 – 14.00 น.

รอบที่ 4: เวลา 14.30 – 16.00 น

♦️รูปแบบกิจกรรม

ฐานที่ 1 : กิจกรรมต้อนรับ ณ ห้องชีวกลศาสตร์ ฐานที่ 2-5 : กิจกรรมพี่พาทัวร์ “ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”

ฐานที่ 2 : ห้องชีวกลศาสตร์ (แนะนำ 3D Motion Analysis และกิจกรรม Fitlight)

ฐานที่ 3 : ห้องชีวเคมีการออกกำลังกาย (แนะนำ Lab)

ฐานที่ 4 : ห้องสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (แนะนำ Alter G)

ฐานที่ 5 : ห้องตรวจประเมิน (ตรวจท่าทาง Posture Analysis)

ฐานที่ 6 : Q&A แนวการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต (ถามตอบกับอาจารย์และรุ่นพี่แบบตัวต่อตัว)

🎉สามารถติดตามรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

👍🏽Facebook: https://www.facebook.com/hkh.hst.pccms

👍🏽Instagram : @hkh.hst.pccms