ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

📣📣ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

👉Link ประกาศ http://nurse.pccms.ac.th/?p=10315

👉สนใจสมัคร https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/

👉สอบถามเพิ่มเติม https://line.me/…/TIUs91T8Kd27GpQzQgwBRBrxQrwKkwBIuq8