เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคทุกวัย ด้วยวัคซีน

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคสำหรับทุกวัย ด้วยวัคซีน ทางเลือกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
รายละเอียดวัคซีน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีดังนี้

วัคซีนป้องกัน บาดทะยัก คอตีบ และไอกรน

โรคคอตีบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเกิดจากการติดเชื้อคอตีบ ซึ่งอยู่ในน้ำลาย เสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วย

โรคไอกรน เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไอกรนซึ่งมีอยู่ในคอของผู้ป่วยที่เป็นโรคในระยะแรก และโรคบาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยัก ที่มีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ในดิน พื้นหญ้า มูลสัตว์ เจริญได้ดีในที่ที่ไม่มีออกชิเจน ส่วนมากมักจะมีประวัติมีบาดแผลตามร่างกาย

วัคซีนป้องกัน บาดทะยัก คอตีบ และไอกรน : แนะนำฉีด 1 เข็ม และกระตุ้นทุก 10 ปี

วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม

วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม แนะนำฉีด 2 เข็ม สำหรับกลุ่มอายุ < 40 ปี

แนะนำฉีด 1-2 เข็ม สำหรับกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และการตรวจภูมิคุ้มกัน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ก่อนสัมผัสโรค)

โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้มีสาเหตุมาจากสุนัขเท่านั้น โรคนี้ยังเกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก กระรอก กระแต หนู เป็นต้น ป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก่อนถูกสัตว์เลี้ยงทุกชนิดของคุณกัดหรือข่วน และแพร่เชื้อผ่านน้ำลายเข้าสู่บาดแผล ปาก หรือดวงตา

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค : แนะนำฉีด 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์)

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ การฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยลดอัตรากรติดเชื้อ อัตรากรนอนโรงพยาบาลและโรคแทรกซ้อนได้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ : แนะนำฉีดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในทุกช่วงวัย

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ นิวโมคอคคัส

เชื้อนิวโมคอคคัส ก่อโรคปอดอักเสบที่สามารถทำให้เกิดภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด

วัคซีนโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์

วัคซีนโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

ป้องกัน ลดเสี่ยงโรคตับแข็ง มะเร็งตับ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี แนะนำฉีด 3 เข็ม ขึ้นกับข้อบ่งชี้และการตรวจภูมิคุ้มกัน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (ชนิดเชื้อเป็น) แนะนำฉีด 1-2 เข็ม ขึ้นกับชนิดวัคซีน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี : แนะนำฉีด 3 เข็ม ขึ้นกับข้อบ่งชี้และการตรวจภูมิคุ้มกัน

วัคซีนป้องกันงูสวัด

โรคงูสวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสวริเซลลาชอสเตอร์ หรือวีแซดวี (Varicella-Zoster virus) เชื้อจะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และแฝงตัวอย่างสงบโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่เมื่อร่างกายอ่อนแอลงเชื้อไวรัสที่หลบช่อนนี้จะทำให้เกิดโรคงูสวัด

วัคซีนป้องกันงูสวัด (Zostavax) : แนะนำฉีด 1 เข็ม สำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

วัคซีนป้องกันสุกใส

โรคสุกใส (Chickenpox) โรคผิวหนังที่ติดต่อกันได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถพบการเจ็บป่วยได้ตลอดปี

สาเหตุจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า วาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella-Zoster Virus)

วัคซีนป้องกันสุกใส แนะนำฉีด 2 เข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และการตรวจภูมิคุ้มกัน

ปรึกษาแพทย์ถึงข้อบ่งชี้และขั้นตอนการฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม ได้ที่
ตรวจสุขภาพ อาคารข้าราชบริพาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ติดต่อนัดหมาย โทร 02 576 6153, 02 576 6156