โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) ที่สำคัญและอันตรายถึงชีวิติ จึงควรพึงระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสุนัข แมว หนู กระต่าย หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ