เส้นเลือดขอด เรื่องเล็กที่ไม่เล็กอีกต่อไป

เส้นเลือดขอดเกิดจากอะไร ปล่อยไว้นานๆ จะอันตรายไหม?

ศัลยกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง