พาเด็กไปโรงพยาบาลอย่างไร ไม่ให้กลัวหมอ

การตรวจสุขภาพเด็ก

วัยเด็กเป็นช่วงเวลาการเจริญเติบโตและพัฒนาที่เร็วของร่างกายและจิตใจ การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องช่วยให้สามารถตรวจจับและประเมินสภาพร่างกาย พัฒนาการ สภาพจิตใจ และพฤติกรรมของเด็ก ประเมินภาวะพัฒนาการของเด็ก การรับวัคซีนช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเด็ก และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

การตรวจสุขภาพในเด็กควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากเด็กมีปัญหาสุขภาพหรือมีอาการผิดปกติ ควรนำเด็กไปตรวจสุขภาพที่แพทย์อย่างเร่งด่วน

เทคนิคพาเด็กไปโรงพยาบาลอย่างไร ไม่ให้กลัวหมอ

การเตรียมตัว ต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่งอาจทำได้เลยตั้งแต่วันที่เด็กไม่ป่วย เพื่อให้เด็กเริ่มคุ้นชิน และไม่กลัวโรงพยาบาล เช่น การเล่นของเล่นหรืออ่านนิทานเกี่ยวกับการมาโรงพยาบาล 

การให้เหตุผลการมาโรงพยาบาลกับเด็ก ควรพูดคุยใช้คำพูดง่าย ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงวัย เด็กจะเข้าใจได้ดีขึ้น 

ในวันมาโรงพยาบาล ให้เตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็ก และ เตรียมผู้ที่ทราบอาการเด็กเป็นอย่างดีมาด้วย เพื่อที่จะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วขึ้น  

ห้ามโกหกเด็ก เช่น เจาะเลือดไม่เจ็บ หรือสร้างความหวาดกลัวบุคลากรทางการแพทย์ให้เด็ก เช่น ถ้าดื้อหมอจะจับฉีดยา  

🏥 กุมารเวชกรรม ชั้น 2 โซน A
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
⏰บริการในเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
⏰บริการนอกเวลา วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

📞โทร.06 4217 6162 ( เวลา 08.00-20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)