นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ ด้วยวิธีเลเซอร์ มี 3 แบบ

  1. พีอาร์เค Photorefractive Keratectomy หรือ PRK  
  2. เฟมโตเลสิก Femtosecond laser assisted in situ keratomileusis หรือ Femto Lasik
  3. รีเล็กซ์ สไมล์ Small Incision Lenticule Extraction หรือ ReLEx SMILE

อิสระกับการใช้ชีวิตแบบไร้กรอบ ด้วยเทคโนโลยีการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยนวัตกรรมเลสิก ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ช่วยแนะนำโปรแกรมเลสิกที่เหมาะสำหรับคุณ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา >> https://www.chulabhornchannel.com/lasik-2/

เทคโนโลยีจักษุวิทยา ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฉพาะเลสิก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.