ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีด

ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีด

เป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย โดยอาการแสดงอาจมากหรือน้อยแตกต่างกัน หากสงสัยว่ามีอาการของภาวะโลหิตจาง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ซึ่งบางครั้งอาจตรวจพบโรคร้ายแรงที่แฝงอยู่จึงเป็นโอกาสที่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น