การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูง เพื่อกำจัด Stem cells ที่ผิดปกติ จากนั้นจึงปลูกถ่ายไขกระดูกปกติที่เก็บไว้จากตนเอง หรือผู้อื่นเพื่อใช้ในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาหลายชนิด เช่น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ดื้อยาเคมีบำบัด(Refractory lymphoma), โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Multiple myeloma) ใช้ชีวิตที่เป็นปกติทำให้โรคสงบ หรือทำให้หายขาดจากโรค (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของผู้ป่วย)สำหรับการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยวิธี Autologous hematopoietic stem cell transplantation คือ การปลูกถ่ายไขกระดูกจากตัวผู้ป่วยเอง โดยมีหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด เป็นห้องพักแรงด้นบวก (Positive pressure ward) ที่มีตัวกรองเชื้อโรคในอากาศ (HEPA filter) เพื่อป้องกันการติดเชื้อพร้อมการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

Hematopoietic Stem Cell Transplantation