โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว LUMBAR SPINAL STENOSIS

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว หรืออีกชื่อที่คนทั่วไปมักเรียกว่ากระดูกกหลังเสื่อมทับเส้นประสาท เป็นภาวะที่มักพบในผู้สูงวัยอายุมากกว่า 60 ปี โรคนี้เกิดจากความเสี่ยมของหมอนรองกระดูก (Intervertebral Disc) มีการฉีดขาดหรือความสูงลดลง และข้อต่อกระดูกหลัง (Facet) เกิดข้อเสื่อม หรือมีกระดูกงอกขึ้น ทำให้กระดูกหลังขาดความมั่นคงจึงเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง และนำมาซึ่งโพรงกระดูกหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาท

อาการของโรค

ผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการเฉพาะ (Neurogenic Claudication) คือปวดร้าวลงขา ความรู้สึกชา และหากเป็นมากอาจพบอาการอ่อนแรงกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ โดยจะมีอาการมากขณะยืนเดินนาน ๆ  และอาการจะทุเลาเมื่อนั่งพักเอนตัวไปข้างหน้าหรือนอนพัก

การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยจากการซักประวัติตรวจร่างกาย และส่งตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย โดยเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI มีประโยชน์ และให้ความแม่นยำมากที่สุด ซึ่งจะช่วยในด้านการวางแผนการรักษา และผ่าตัด

ภาพถ่ายเอกซเรย์ โรคกระดูกหลังเสื่อม

การรักษา

การรักษาเริ่มจากวิธีไม่ผ่าตัด ได้แก่ การฝึกกายภาพเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง การดึงหลัง และยา หากเมื่อผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นจึงเป็นการผ่าตัด ได้แก่

  • การผ่าตัดเปิดระบายโพรงกระดูกสันหลัง
  • การใส่โลหะดามกระดูกสันหลัง
  • การใส่วัสดุเทียบทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง

โดยมีวิธีการผ่าตัดทั้งแบบเปิดแผลปกติ หรือเปิดแผลขนาดเล็ก

ภาพถ่ายเอกซเรย์ หลังผ่าตัดเปิดระบายช่องไขสันหลังและใส่โลหะยึดดามกระดูกสันหลัง

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังเป็นเวลานาน

มีอาการปวดร้าวลงขา อาการชา และอ่อนแรงขา ควรมาเข้ารับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อตั้งแต่แรก เพื่อทำการรักษา ก่อนที่จะมีอาการปวดมากขึ้น เนื่องจากหมอนรองกระดูกเสียหายมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการรักษามากตามไปด้วย