8 วิธีฝึกตนเอง ช่วยพัฒนาสมอง


8 วิธีฝึกตนเอง ช่วยพัฒนาสมอง
ใคร ๆ ก็อยากมีความจำที่ดี เรามาฝึกตนเองเพื่อพัฒนาความจำด้วย 8 วิธีง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

1. แก้ไขปัญหาที่รบกวนการสร้างความจำที่ดี เช่น ปัญหาการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน รวมถึงเลี่ยงสิ่งที่ทำลายความจำ เช่น ของมึนเมาและสิ่งเสพติดต่าง ๆ

2. เตรียมความพร้อมในการสร้างความจำ เช่น การนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพ การทำสมาธิ การผ่อนคลายลดความตึงเครียด

3. ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้านในการกระตุ้นความจำ เช่น อ่านหนังสือออกเสียง (จะช่วยฝึกการมองเห็นและการได้ยิน) การหลับตาคลำหรือดมทายชื่อสิ่งของ (จะช่วยฝึกการสัมผัสและการดมกลิ่น)

4. กระตุ้นการใช้งานของสมองทั้งสองด้านอย่างสม่ำเสมอ เช่น ใช้มือด้านไม่ถนัดแปรงฟัน ใช้มือข้างไม่ถนัดหยิบจับของชิ้นเล็ก ๆ

5. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น ลีลาศ รำวง

6. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการสันทนาการ เช่น เล่นเกมส์ หมากรุก ต่อจิ๊กซอ จับคู่ภาพ

7. สร้างเครื่องมือช่วยจำ ด้วยวิธีที่หลากหลาย แต่งข้อความที่ต้องการจำให้เป็นเพลง นึกและจำเป็นภาพ

8. ทบทวนทำซ้ำในสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เป็นประจำ เพื่อเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาว เช่น การเขียนบันทึกประจำวัน การบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง