เป็นมะเร็งก็มีลูกได้

เป็นมะเร็งก็มีลูกได้

ในปัจจุบันการรักษาเรื่องมะเร็งมีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น และมีอายุขัยที่ยืนยาวนานขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการรักษานั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการรักษามะเร็งหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด ให้เคมีบำบัด หรือฉายแสงนั้น ส่งผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์และภาวะการเจริญพันธุ์หลังการรักษา ปัญหาด้านการมีบุตรนั้น แม้เป็นปัญหาที่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิต แต่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ สังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก

ศูนย์รักษาภาวะการธำรงพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง (Oncofertility center) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้นำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณภาพการตั้งครรภ์ให้ปราศจากโรคช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งและเพิ่มการเกิดอย่างมีคุณภาพอย่างครบวงจร ประกอบด้วย

การเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์ และตัวอ่อนในผู้ป่วยมะเร็งตามมาตรฐานสากล ก่อนได้รับการรักษาที่เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ที่ช่วยวางแผนการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

บริการรักษากลุ่มผู้มีบุตรยากด้วยการใช้เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ได้แก่ การฉีดเชื้อในโพรงมดลูก การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) รวมถึงการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย ห้องเก็บน้ำเชื้อ ห้องปฏิบัติการอสุจิ ห้องปฏิบัติการตัวอ่อน รวมถึงห้องเก็บไข่ ย้ายตัวอ่อน ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดความสะอาด อุณหภูมิ และความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตลอดเวลา เพื่อให้การรักษาเกิดผลสำเร็จสูงสุด และมีระบบป้องกันการสลับตัวอย่าง ควบคุมมาตรฐานกระบวนการทำงานในห้องปฏิบัติการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ RI witness โดยอยู่ในตู้ปลอดเชื้อ (laminar flow) ทุกกระบวนการ  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ด้วยระบบ Integra 3 ทำให้อุณหภูมิมีความเสถียรตลอดการทำหัตถการ ส่งผลดีต่ออัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์ ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาความรู้ความสามารของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์รักษาภาวะการธำรงพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต และเติมเต็มสถาบันครอบครัวให้สมบูรณ์แก่กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและกลุ่มผู้มีบุตรยาก


ศูนย์รักษาภาวะการธำรงพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โทร 0 2576 6565
นัดหมายเพื่อเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้ที่ไลน์ : https://lin.ee/i0sBE2Q