เป็นมะเร็งก็มีลูกได้

เป็นมะเร็งก็มีลูกได้

ศูนย์รักษาภาวะการเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง (Oncofertility centre) ให้บริการครบวงจรในการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนในผู้ป่วยมะเร็ง ก่อนได้รับการรักษาที่เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยวางแผนการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้บริการรักษากลุ่มผู้มีบุตรยากด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ได้แก่

  • การฉีดเชื้อในโพรงมดลูก
  • การทำเด็กหลอดแก้ว
  • การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อคัดกรอง
  • และตรวจโรคทางพันธุกรรม

ติดต่อสอบถามนัดหมายรับคำปรึกษา ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โทร 0 2576 6565
โทร 0 2576 6589